JAROSLAV ČÍHAL – OMO

Firma vznikla v roce 1992 a nabízela služby v oblasti opravy mostů (OMO) a stavebních prací – kotevní techniky a vrtání stavebních konstrukcí. Navázala na mnohaleté zkušenosti jejího zakladatele, Jaroslava Číhala, který měl dlouhá léta na starosti správu pozemních komunikací.

Základem pro nabízené služby v oblasti kotevní techniky byl vlastní patent na ocelovou rozpěrnou kotvu OMO, která získala řadu ocenění na domácích a mezinárodních výstavách a patenty v USA i Rusku. Princip rozpěrné kotvy OMO byl a je využíván pro náročná a vysokopevnostní kotvení.

Na základě dlouhodobých zkušeností v oblasti silničních záchytných systémů bylo vyvíjeno a v roce 2007 odzkoušeno a certifikováno nové mostní svodidlo dle ČSN EN 1317 s označením MS4/H2, které je od té doby schváleno k používání na pozemních komunikacích.

Zkušenosti s nízkým mostním svodidlem a jeho úspěšné nasazení v provozu se zúročily při vývoji zábradelního mostního svodidla s typovým označením ZMS4/H2, které úspěšně absolvovalo bariérové nárazové zkoušky a od roku 2012 je certifikováno a schváleno k používání na PK.

Rozšiřující se záběr činností a zvyšující se poptávka po dodávaných službách a výrobcích vyústila v roce 2009 ke vzniku společnosti STAVBY OMO s.r.o., která se stává hlavním partnerem pro odběratele a dodává a montuje silniční svodidla a realizuje na stavbách specializované stavební práce, mezi které patří zejména:

Za dobu svého působení na stavbách realizovala firma již řadu zajímavých staveb, z nichž vybrané jsou součástí referenčního přehledu.

Od roku 2012 pak začal i vývoj zábradelní svodidla s úrovní zadržení H3. Vývoj záchytných silničních systémů není jednoduchá a krátká cesta. Jde o lidské životy statisíců lidí, kteří se každý den a hodinu pohybují na silniční síti v nejrůznějších dopravních prostředcích. Je to také velice nákladná cesta, která bohužel stále více naráží na limity stanovované vzrůstajícími požadavky na snížení cenové náročnosti výstavby nových silnic a rekonstrukcí stávající sítě. A právě proto patří dík všem spolupracovníkům a podporovatelům, kteří nás v naší cestě povzbuzují a pomáhají nám.

Jaroslav Číhal