JAROSLAV ČÍHAL – OMO

Firma vznikla v roce 1992 a nabízela služby v oblasti opravy mostů (OMO) a stavebních prací – kotevní techniky a vrtání stavebních konstrukcí. Vycházela ze zkušeností jejího zakladatele, Jaroslava Číhala, který měl dlouhá léta na starosti správu pozemních komunikací.

Základem pro nabízené služby v oblasti kotevní techniky byl vlastní patent na ocelovou rozpěrnou kotvu OMO, která získala řadu ocenění na domácích a mezinárodních výstavách a patenty v USA i Rusku. Princip rozpěrné kotvy OMO byl a je využíván pro náročná a vysokopevnostní kotvení.

Na základě dlouhodobých zkušeností v oblasti silničních záchytných systémů bylo vyvíjeno a v roce 2007 odzkoušeno a certifikováno nové mostní svodidlo dle ČSN EN 1317 s označením MS4/H2, které je od té doby schváleno k používání na pozemních komunikacích.

Zkušenosti s nízkým mostním svodidlem a jeho úspěšné nasazení v provozu se zúročily při vývoji zábradelního mostního svodidla s typovým označením ZMS4/H2, které úspěšně absolvovalo bariérové nárazové zkoušky a od roku 2012 je certifikováno a schváleno k používání na PK.

Neustále se zvyšující intenzita dopravy a požadavky na její bezpečnost vedly k vývoji svodidla s vyšší úrovní zachycení - H3. Výsledkem tohoto vývoje je zábradelní svodidlo ZMS4/H3, které rovněž úspěšně absolvovalo bariérové nárazové zkoušky a od roku 2016 je certifikováno a schváleno k používání na PK. Svodidlo je vybaveno novým typem distančního dílu a svodnicí ve výšce 850mm.

Měnící se struktura provozovaných vozidel na PK (SUV, vyšší autobusy, těžší nákladní vozy) vedly ke zpřísnění požadovaných parametrů na výšku svodidel ve středním dělícím pásu, a to na minimální výšku 850mm. Z tohoto důvodu jsme přistoupili k vývoji svodidla MS4-1/H2, které vzešlo z úspěšného předchůdce MS4/H2 a které jsme vybavili stejným distančním dílem jako svodidlo ZMS4/H3. Úspěšně absolvovalo bariérové nárazové zkoušky a od roku 2017 je certifikováno a schváleno k používání na PK.

Uvedením svodidla MS4-1/H2 na trh chybělo v naší nabídce zábradelní svodidlo s úrovní zabezpečení H2 a s výškou svodnice 850mm. Proto jsme přikročili k vývoji svodidla ZMS4-1/H2, které je rovněž vybavené novým typem distančního dílu. Tím vznikla ucelená řada svodidel s novým distančním dílem, výškou svodnice 850mm a výztužnou tyčí SAS. Svodidlo úspěšně absolvovalo bariérové nárazové zkoušky a od roku 2018 je certifikováno a schváleno k používání na PK.

Rozšiřující se záběr činností a zvyšující se poptávka po dodávaných službách a výrobcích vyústila v roce 2009 ke vzniku společnosti STAVBY OMO s.r.o., která se stává hlavním partnerem pro odběratele a dodává a montuje silniční svodidla a realizuje na stavbách specializované stavební práce, mezi které patří zejména:

Za dobu svého působení na stavbách realizovala firma již řadu zajímavých staveb, z nichž vybrané jsou součástí referenčního přehledu staveb nebo realizací svodidel na PK.

Po deseti letech, v roce 2019, jsme se zapojili do revitalizace areálu bývalých kasáren v Hranicích a vybudovali jsme zde nové sídlo firmy STAVBY OMO. Tím se radikálně zvýšil komfort pro zaměstance a naše zákazníky. Odběratelům je nyní k dispozici i nová prodejna a půjčovna profesionálního stavebního nářadí a strojů Půjčovna Hranice Stavby OMO.
Rádi vás v nových prostorách přivítáme :).

Jaroslav Číhal