RÁZOVÉ ZKOUŠKY NA PADOSTROJI

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Padostroj-náčrt

Experimentální zařízení, tzv. "PADOSTROJ", bylo vyvinuto za účelem ověřování únosnosti firmou vyvíjených technických řešení - ocelových kotev, svodidel a jejich částí. Zařízení umožňuje relativně finančně dostupné zkoušky spojené s měřením únosnosti, tahových napětí v kotvách a dalších, dle typu zkoušky potřebných parametrů.
Teprve na základě takto získaných údajů a po množství zkoušek a úprav technického řešení se přistupuje k finančně velice náročné zkoušce - bariérovém testu na polygonu.

Tohoto výhodného způsobu ověření využívají i externí firmy formou pronájmu zkušebního zařízení.

Technické parametry padostroje:

  • Pracovní výška: 5,5 m
  • Hmotnost zátěžového břemene: do 500 kg
  • Rychlost pádu břemene: do 10,38 m/s
  • Kinetická energie nárazu: do 39.000 J
  • Úpravou zařízení lze testovat silniční sloupky (svodidla) v horizontální poloze