KOTEVNÍ PŘÍPRAVKY OMO

ZÁKLADNÍ INFORMACE


Kotevní přípravky jsou nejvíce ekonomickým způsobem osazení mostních svodidel. Osazují se do výztuže mostní římsy před její betonáží a eliminují tak riziko převrtávání výztužných prutů římsy při vyvrtávání otvorů pro kotvy (mechanické nebo chemické).

Součástí dodávaných kotevních přípravků OMO jsou (shora):

 • krytky matice z PE se zvýšenou odolností vůči UV záření
 • šrouby k upevnění patek sloupků záchytného systému
 • podložky
 • vlastní kotevní přípravek (2- nebo 4-bodový)
 • stavěcí šrouby s barevným montážním značením
 • podložky stavěcích šroubů
 • plastové podložky pod hlavu šroubů (ochrana izolace)

Technické údaje kotevních přípravků:

 • Minimální délka kotevního a upevňovacího šroubu v pozdru (červené značení): M24= 30mm, M16= 25mm
 • Stavěcí délka kotevního šroubu v pouzdru (žluté značení): M24= 40mm, M16= 38mm
 • Maximální délka kotevního šroubu v pouzdru: M24= 70mm, M16= 63mm
 • Povrchová úprava kotevního přípravku: galvanický zinek, na objednávku jsou kotevní pouzdra z materiálu Antikoro
 • Výtahové síly / beton C30/37 - (kotevní přípravek M16/24): 377-399 kN (viz protokol TZUS ze dne 25.4.2006)